fbpx

Reklamacje i zwroty

Wymiany i zwroty

Każdy klient ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki i zwrócić towar na zasadach i z zachowaniem terminów, o których mowa w regulaminie. W tym celu Klient powinien wysłać  Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (formularz zwrotu poniżej). Na adres kontakt@karon-obuwie.pl niezależnie należy również wysłać oryginał odstąpienia od umowy wraz ze zwracaną rzeczą.

Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z rachunkiem oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sprzedawcy: P.P.U.H. Karoń, Piotr Karoń, ul. Kwiatowa 19, 42-231 Stary Broniszew, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep Internetowy o Odstąpieniu. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/rzeczy przed upływem terminu 14 dni.

P.P.U.H. Karoń, Piotr Karoń zastrzega sobie, nie przyjmowanie przesyłek ze zwrotami i reklamacjami wysłanymi przez klienta za pobraniem na koszt P.P.U.H. Karoń, Piotr Karoń. W przypadku standardowego zwrotu przez Klienta, Sklep Internetowy zwraca jedynie koszt stanowiący wartość produktu, koszty wysyłki nie są wliczane do zwrotu.

W przypadku Odstąpienia Sklep Internetowy zwraca Klientowi wszystkie otrzymane odpłatności tylko i wyłącznie w przypadku gdy towar jest wadliwy, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany przez Klienta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia.
Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sklep internetowy nie zwraca środków związanych z odesłaniem i odstąpieniem od umowy w przypadku towaru niewadliwego.

Zwrot pieniędzy następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu przez P.P.U.H. Karoń, Piotr Karoń Jeśli była wykonana płatność bezpośrednio nasz nasz rachunek pieniądze zwracamy na konto, z którego robiony był przelew, jeśli jednak było to za pośrednictwem systemu przelewy 24, prosimy o zamieszczenie na formularz odstąpienia nr rachunku do zwrotu który należy bezpośrednio do kupującego.

Reklamacje

Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej. od dnia wydania rzeczy Kupującemu.

W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy P.P.U.H. Karoń, Piotr Karoń ul. Kwiatowa 19, 42-231 Stary Broniszew, proszony jest o dołączenie rachunku. W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego  (poniżej wzór formularza) i wysłania z towarem oraz drogą elektroniczną na adres kontakt@karon-obuwie.pl.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

x

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.